Er gaat iets veranderen: de alarmeringssystemen AED Alert en AED Locator worden samengevoegd tot één nieuw systeem met de naam HartslagNu.

HartslagNu is het nieuwe alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reaninmaties. Vanaf 1 november 2012 wordt er met HartslagNu gealarmeerd en niet meer met AED Alert of AED Locator. Alle vrijwilligers die ingeschreven stonden in AED Alert en AED Locator zijn nu opgenomen in HartslagNu. De oproepen die je vanaf dat moment krijgt hebben dan als afzender HartslagNu.

HartslagNu

HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland en is de vervanger voor de alarmeringssystemen AED Alert en AED Locator. Burgerhulpverleners die ingeschreven stonden in een van beide systemen zijn nu opgenomen in HartslagNu omdat de ambulancedienst in de regio’s waar AED Alert en AED Locator actief waren zijn overgestapt op HartslagNu.

Wat is HartslagNu?

HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto “Van elkaar, met elkaar en voor elkaar” streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

Waar wordt HartslagNu ingezet?

Nederland kent 24 ambulanceregio’s. Op de website www.hartslagnu.nl is een kaartje te vinden van de verdeling daarvan over Nederland. Hierop kun je zien of je ook in een regio woont waar HartslagNu actief is of binnenkort zal worden. Dit is in totaal in 17 van de 24 regio’s het geval. We zijn daarmee een aardig eind op weg naar een landelijke dekking! In totaal staan er op 1 november 2012 bijna 43 000 burgerhulpverleners in HartslagNu.

Gegevens beheren

De website www.hartslagnu.nl gaat de laatste dagen van oktober online. Via deze website kun je inloggen voor het beheren van je eigen gegevens, op dezelfde manier als je gewend was met AED Alert of AED Locator. Het inloggen gebeurt met je mobiele telefoonnummer als gebruikersnaam en met het wachtwoord dat je gewend was. Ben je je wachtwoord kwijt dan kan er een nieuw wachtwoord worden opgevraagd.

Je komt vervolgens in het besloten gedeelte terecht waar je je eigen gegevens en die van de eventuele AED’s die je beheert kunt inzien en aanpassen. Ook kun je daar zien welke oproepen je hebt gehad en is er de mogelijkheid om een evaluatieformulier m.b.t. die oproep in te vullen.

We hopen dat je op deze website alles kunt vinden wat je nodig hebt als burgerhulpverlener.

Wat is nieuw?

Nieuw is dat er in het sms-bericht een link is opgenomen waarmee je, als je gebruik maakt van een smartphone, de route naar het slachtoffer kunt opvragen. Door op de link te klikken schakelt de smartphone naar Maps en wordt de snelste route weergegeven.

De wijze waarop het systeem naar hulpverleners zoekt is ook anders: het systeem zoekt vanaf het adres van het slachtoffer naar de 30 hulpverleners van wie het adres het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Hierdoor zullen er niet meer dan 30 hulpverleners worden gealarmeerd. Het kan dus voorkomen dat je geen sms hebt gekregen, maar een kennis die een paar huizen verderop woont wel. De werkwijze van een cirkel met een straal van tenminste 500 meter is dus verlaten.

Feedback

We staan open voor feedback! Tips en opmerkingen zijn welkom en kunnen ons gemeld worden via onze contactpagina of via het e-mailadres info@hartslagnu.nl .

Met vriendelijke groet,

Wim van der Worp

Bestuurder Stichting Hartslag voor Nederland

 

Categories: Nieuws