Nu er zeven AED apparaten voor de Groote Veenpolder zijn aangeschaft, wordt het tijd om alle inwoners te informeren hoe het verder moet. Bij deze. Dit is belangrijke informatie, zeker in het geval van een hartstilstand bij iemand, ergens in dit gebied! Kortom: lees met aandacht!

Op dit moment wacht de werkgroep nog op de kasten waarin de AED apparaten opgehangen kunnen worden. Dit zijn nieuwe modellen en die zullen in januari 2009 geleverd worden. Er is nog een probleem met de centrale meldkamer in Leeuwarden (waar 112 alarmtelefoontjes binnenkomen). Die hebben nog geen meldsysteem voor de AED’s aangeschaft. Met zo’n meldsysteem kan de meldkamer, direct nadat een 112-melding is binnengekomen en een slachtoffer gereanimeerd moet worden, de meest dichtbijwonende bedieners een sms-bericht sturen dat ze een AED moeten ophalen en naar de betreffende plaats moeten gaan om de reanimatie + AED te starten. Het streven is dat er in 2009 zo’n systeem aangeschaft wordt en operationeel is.

Nu het zover nog niet is, moeten de inwoners van de Groote Veenpolder zèlf een alarmeringssysteem voor de bedieners bedenken. Dat heeft de werkgroep reeds gedaan, en wel in de volgende vorm:

Wanneer u als bewoner dringend hulp nodig heeft voor iemand met hartfalen, dan belt u 112. Vervolgens belt u één van de AED-bedieners, degene die het dichtste bij u woont, en zeg tegen hem/haar op welke adres u een AED nodig heeft. De bediener zal zo spoedig mogelijk met het apparaat bij u komen en de reanimatie starten.

De werkgroep AED’s realiseert zich dat er binnen de Groote Veenpolder nog enkele huizen zijn die ver van een AED verwijderd liggen. Wij proberen daarom nog meer geld in te zamelen om ook voor deze plaatsen nog een AED te kunnen aanschaffen.

Informatieavonden
Voor elk dorp houdt de werkgroep informatieavonden voor alle bewoners om hen te informeren over het AED-project. De werkgroep houdt een presentatie en geeft een demonstratie met een AED op een oefenpop en u hebt de gelegenheid om vragen te stellen. Alle infoavonden beginnen om 20.00 uur en u bent van harte welkom. Graag van tevoren even opgeven bij één van de werkgroepleden.

Langelille: woensdag 28 januari in De Perelaar aan de Kerkeweg 77
Nijetrijne: woensdag 4 februari in de Driewegsluis aan de Lindedijk
Slijkenburg: woensdag 11 februari bij dhr. van Putten aan Slijkenburg 27
Scherpenzeel / Munnekeburen / Spanga: dinsdag 17 februari in ’t Polderhuus in Munnekeburen

Nog meer bedieners gezocht
Bent u in het bezit van een certificaat reanimatie/AED, dan hoort de werkgroep dat graag. Zij denken dan bijvoorbeeld aan mensen die als BHV-er in een bedrijf werken, of verpleegkundigen. Meld u zich bij een van de werkgroepleden.

Ook zoekt de werkgroep nog steeds mensen die de cursus van drie avonden willen volgen. De eerste les leert u reanimeren, de tweede les reanimeren plus bediening AED, de derde les oefenen met een AED. Na het bijwonen van de drie avonden krijgt u een certificaat. Er is verder geen examen aan verbonden. De kosten voor de cursus bedragen € 37,50 p.p. inclusief koffie/thee.

Voor meer informatie kunt u altijd bellen met een van de werkgroepleden:
Grietje Postma (06-25552419), Roely Terpstra (0561-481284) en
Sandra Visscher (0561-482008).

Categories: Nieuws