Cursisten reanimatie en AED gezocht

De Nederlandse Hartstichting is de 6 minuten campagne gestart. Onder het motto ‘Een leven hoeft niet te stoppen bij een hartstilstand’ wil de Hartstichting alle Nederlanders vertellen hoe je moet handelen bij een hartstilstand. Door in de campagne-uitingen te laten zien dat, als mensen binnen 6 minuten helpen, slachtoffers betere overlevingskansen hebben.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en gemakkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen.

Voor het optimaal inzetten van een AED bij een circulatiestilstand is het noodzakelijk dat er veel mensen in een gebied wonen die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Daarom zoekt de werkgroep 6 minutenzone cursisten in de Groote Veenpolder.

Wie wil een cursus van drie avonden volgen? De eerste les leert u reanimeren, de tweede les reanimeren plus bediening AED, de derde les oefenen met een AED. Na het bijwonen van de drie avonden krijgt u een certificaat. Er is verder geen examen aan verbonden. De kosten voor de cursus bedragen € 43,00 p.p. inclusief koffie/thee.

Voor meer informatie en opgave kunt u mailen naar Grietje Postma (g.postma@aedgrooteveenpolder.nl) of bellen: 06-25552419. Grietje Postma is gediplomeerd instructrice EHBO, BLS, PBLS en AED.

Het is ook mogelijk om met vooraf bepaalde groepen (denk aan buurtverenigingen, sportverenigingen o.i.d.) op cursus te gaan. De cursus kan op aanvraag ook ’s middags gehouden worden. Ook werkgevers kunnen hun personeel een cursus laten volgen.