Vandaag ontvingen we een brief van gemeente Lemsterland met daarin de boodschap dat ze positief op ons verzoek ingestemd hebben. We ontvangen een financiële bijdrage voor de AED in Schoterzijl. “Wij vinden het namelijk van groot belang dat de hele gemeente, waaronder de grensgebieden, opgedeeld is in 6 minutenzones. Omdat de 6 minutenzone rondom Schoterzijl op de grens ligt van de gemeente Lemsterland en de gemeente Weststellingwerf hebben we daarom besloten 50% van de kosten voor de AED te vergoeden”, aldus de onderbouwing van Burgemeester en wethouders.

Categories: Nieuws