In november heeft de Werkgroep 6 minutenzone Groote Veenpolder van de gemeente € 6.600,- subsidie toegekend gekregen over een periode van vier jaar. “Een prachtig gebaar en we zijn er heel blij mee,” aldus Grietje Postma, werkgroeplid. “We zullen binnen de werkgroep overleggen waar we dit geld aan gaan besteden. We hebben nog een paar wensen op ons lijstje, dus besteding moet geen probleem zijn.” Op dit moment hangen er zeven AED apparaten verspreid over de zes dorpen in de Groote Veenpolder. Voor de bekostiging wist de werkgroep vooruitlopend op de subsidie die nu aanvullend is ontvangen, zelf het geld bij elkaar te vinden.

Categories: Nieuws