Alle zes dorpen in de Groote Veenpolder moeten een AED (Automatische Externe Defibrillator) krijgen om in het geval van een hartstilstand levens te kunnen redden. Dit zegt de nieuwe werkgroep ‘6 minutenzone’, volledig bestaande uit eigen inwoners, die zich op 7 juli presenteerde. Er is een bedrag van € 15.000 nodig, de werkgroep is een wervingsactie gestart onder lokale bedrijven. De actie valt op, ze haalden Omrop Fryslân er al mee.

In ons land worden elke week 300 mensen buiten het ziekenhuis plotseling getroffen door een hartstilstand. De meeste hartstilstanden vinden plaats in en rond het huis. Een hartstilstand is levensbedreigend omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. Alleen reanimatie door een partner, familielid, collega of toevallig getuige kan iemands leven redden. Onmiddellijke alarmering van de ambulance is echter minstens zo belangrijk. De overlevingskansen van de meeste slachtoffers nemen toe als er binnen zes minuten wordt gedefibrilleerd.

“Door het oprekken van de verplichte aanrijtijden van 8 naar 15 minuten voor hulpdiensten vinden wij het nodig dat er in elk dorp in de Groote Veenpolder een AED hangt om de overlevingskansen van de bewoners te vergroten. Een AED is geen vervanging van een hulpdienst, maar een aanvulling. Ons streven is dat er voldoende bewoners in het gebied zijn die binnen zes minuten bij een slachtoffer met hartfalen kunnen komen om te starten met reanimeren en defibrilleren”, aldus de werkgroep in een persverklaring.

Een AED is een compact en gemakkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen, gesproken opdrachten helpen je om het apparaat op de juiste manier te gebruiken.

Het is belangrijk dat een AED-apparaat 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is. Daarom wil de werkgroep graag een AED die buiten opgehangen kan worden in een gesloten kast die wind- en waterdicht is. Het apparaat is herkenbaar doordat er een speciaal logo bij hangt. Ook is gekeken naar de centrale ligging en de woonconcentratie. De eerste locatie is bij de familie Schaap aan de Grindweg 97 in Munnekeburen, vlakbij ’t Polderhuus, sporthal De Schakel en de voetbalvelden. Tevens ligt de school en het jeugdhonk tegen hun achtertuin aan. Een locatie dus waar veel mensen komen en waar veel activiteiten en evenementen plaatsvinden. De AED kan niet in het multifunctionele gebouw komen omdat deze overdag en in de schoolvakanties gesloten is, waardoor de AED minder goed beschikbaar is. Een tweede locatie is bij ‘t Schippershuus van de familie Terpstra aan de Grindweg 240 in Scherpenzeel, het dorp met de meeste inwoners. Naar locaties in de andere dorpen wordt nog gezocht.

De werkgroep 6 minutenzone valt onder de Ondernemersvereniging De Groote Veenpolder en bestaat uit de dames Renske Nynke Hoekstra, Grietje Postma, Roely Terpstra en Sandra Visscher. Ze willen minimaal één AED-apparaat per dorp plaatsen. Renske Nynke Hoekstra is betrokken namens de EHBO afdeling Scherpenzeel, Grietje Postma is instructrice EHBO, BLS en AED, Roely Terpstra is betrokken bij de Hartstichting en de EHBO, Sandra Visscher heeft een diploma BHV en is betrokken bewoner uit Scherpenzeel. De groep heeft ondersteuning van Moniek Jonker van de Hartstichting, regio Noord-Nederland.

Voor zover bij de werkgroep bekend is, zijn er nu vijf inwoners van de Groote Veenpolder die kunnen reanimeren én een AED apparaat kunnen bedienen. Zij hebben een cursus gevolgd bij Grietje Postma. De werkgroep roept meer inwoners op een cursus te gaan volgen om het aantal kundige gebruikers in het gebied te vergroten. Grietje Postma start bij voldoende animo nieuwe cursussen reanimatie met AED.

De werkgroep zoekt nu sponsoren die de aanschaf van één of meerdere AED’s kunnen financieren. Zes stuks aanschaffen kost bij elkaar een kleine 15.000 euro. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Roely Terpstra, tel: 0561 – 48 12 84.

Categories: Nieuws