De meldkamer start in januari 2011 een proef in Sudwest-Fryslan, Skarsterlan, Lemsterland en Gaasterlan-Sleat een proef met het alarmeringssysteem. Geregistreerde AED-bedieners in deze regio’s ontvangen dan een sms wanneer er gereanimeerd moet worden. De helft van de mensen krijgt de opdracht om te gaan reanimeren en de andere helft krijgt de opdracht op een AED op te halen. Na een paar maanden wordt de proef geevalueerd.

Categories: Nieuws