De werkgroep 6 minutenzone De Groote Veenpolder heeft een donatie van € 5.000 ontvangen van de Rally Crossclub ‘De Westhoek’ voor het aanschaffen van AED apparaten in de Groote Veenpolder. Dit meldt de werkgroep.

De Rally Crossclub is een club in ruste. Ze is in 1995 gestopt met het organiseren van de jaarlijkse autocross in de Veenpolder. Er is echter wat geld blijven staan en de stichting was nog niet ontbonden, zo meldt penningmeester van de club Henk van der Vegt uit Scherpenzeel: “We ontvingen een goed onderbouwde aanvraag voor financiële steun van de werkgroep om AED’s aan te kunnen schaffen. Het bestuur besloot unaniem hierop in te gaan. Het is immers een goed doel en we helpen alle inwoners van de polder ermee.”

“Dit is een geweldige gift, we kregen er kippenvel van”, aldus Sandra Visscher namens de werkgroep. “De fondsenwerving kwam wat langzaam op gang ondanks de vele giften die we al hebben mogen ontvangen van bedrijven en bewoners. We zijn er echter nog niet en we gaan door.”

De stichting Rally Crossclub ‘De Westhoek’ is in 1973 opgericht en organiseerde elk jaar een autocross op zondagmiddag. In het begin werd de cross gehouden op het stuk land achter café Schaap aan de Grindweg in Scherpenzeel. Later verhuisde het evenement naar de Gracht in Spanga. Het begon ooit met de standaardklasse en in de loop der jaren zijn hier een super-, een 2000cc – en een 1600cc klasse aan toegevoegd. Om vervolgens een paar jaar later deze specials weer op te heffen.

In 1995 werd de 23ste en laatste cross georganiseerd. Het bestuur kreeg te maken met aansprakelijkheid, de technische en milieu-eisen werden te streng, waardoor ze zich genoodzaakt zagen te stoppen. De cross was al die jaren een succes door de inzet van vele vrijwilligers.

De eerste cursus reanimatie/AED in de Groote Veenpolder is onlangs afgerond. De cursus was georganiseerd door de werkgroep ‘6 minutenzone in De Groote Veenpolder’. Nu de verplichte aanrijtijd voor hulpdiensten is opgerekt van 8 naar 15 minuten wil de werkgroep in de Veenpolder een zes-minuten-zone invoeren. Slachtoffers moeten binnen zes minuten na melding bij alarmnummer 112 kunnen worden gereanimeerd en zo nodig gedefibrilleerd, wat de overlevingskans van de meeste slachtoffers fors doet toenemen.

Categories: Nieuws